Tělovýchovná jednota Slavoj Teplice nad Metují  Lyžařský oddíl
Aktuality
Diskuze
Závody
Fotogalerie

   Město Teplice nad Metují

96

     Infocentrum

     Ski areál

   Svaz

     ČSTV

     ČSTV kraj

     ČSTV okres

81

   Top 

     MHFF

     Redpoint

     BikeChallenge

     Rocková noc


       Návštěvnost

TOPlist

      Napište nám


E-mail:
volejbalek1@seznam.cz

ICQ: 459-071-878  
Skype: volejbalek1    


POZVÁNKA NA  VÝROČNÍ ČLENSKOU SCHŮZI, 

která se koná ve čtvrtek 20.3.2008 v 17:00 hodin v restauraci na stadionu TJ

Program :

Zpráva o činnosti lyžařského oddílu za rok 2007           

Hospodaření lyžařského oddílu v roce 2007                 

Hodnocení členů lyžařského oddílu za rok 2007            

Plán činnosti lyžařského oddílu na rok 2008                  

Schválení rozpočtu na rok 2008                                               

Občerstvení

Závěr

Prosíme o zaplacení členského příspěvku,

který bude vybírán při výroční schůzi.

 Za výbor LO  Stanislav Moravec

Výroční zpráva o činnosti LO za rok 2006

Vážení přátelé, lyžaři,

dovolte mě, abych v úvodu naší zprávy o činnosti připomenul několik zásadních kroků, které jsme provedli pro rok 2006, abychom zlepšili činnost lyžařského oddílu. 

Nejdůležitější úkol byl získat trenéry a zahájit přípravu. 
Další úkol byl,stanovit pravidla a předložit je členům LO – byly vypracovány INFORMACE pro členy LO,které obdrželi a přijali všichni členové LO. 
Dále byl zvolen nový výbor LO,který pracoval a pracuje dodnes ve složení :
Slezák Václav,Thér Tomáš, Moravcová Jaroslava,Kalašová Magda,Ulrichová Jiřina,Myška Radek, Moravec Martin a Moravec Stanislav.
Provedli jsme formou letáku i osobním kontaktem nábor nových členů.
 

Členská základna

V průběhu roku 2006 jsme provedli nábor,jehož výsledkem je zvýšení počtu členů LO na 11 dospělých,1 juniorka,9 žáků a žákyň,2 předžáci a 15 dětí v přípravce,celkem má LO 38 členů. 

Hospodaření LO v roce 2006

 

 

Závody

 

 

 

 

 

 

 

startovné

jízdné na vleku

doprava km/3Kč

administrativa

doplňky na trénink

nářadí

Příjmy

celkem

Celkem (+/-)

-13200

-37870

 

-5032

-23397

-391

109396

-70140

Zůstatek

 

 

 

 

 

 

 

39113

Jak je z těchto čísel patrné hospodařili jsme velmi dobře a zvláště bych chtěl zdůraznit významnou pomoc našich sponzorů :
Finanční dar od firmy GDPP 32000,-Kč
Finanční dar od Nivelt Labor Praha (p.Neuvirt) 31000,-Kč a dar pana Neuvita 4000,-
Finanční dar od Interexpert Praha (p.Neuvirtová) 12000,-Kč; 

A to ještě si rodiče platili dopravu na závody sami a tím ušetřili částku 11070 Kč. 

A navíc mimo rozpočet nám terče pro OS a start.čísla koupila firma GDPP a přispělo Město Teplice nad Metují.

Zde bych chtěl zdůraznit velkou iniciativu pana Tomáše Théra,který vlastně vše zařídil se sponzory i hospodářkou TJ organizoval. 

Co to vše znamená?

Máme 30 ks nových slalomových tyčí,20 ks krátkých slalomových tréninkových tyčí,vrták do vrtačky a další vybavení na úpravu lyží,máme nová startovní čísla,terče pro OS.Významnou měrou přispěli i na činnost LO,mohli jsme absolvovat takové množství závodů. A ještě nám zbylo na rok 2007 39000 Kč. 

Pracovní činnost členů LO a rodičů v roce 2006 

Pracovní činnost spočívala na základě dohody s  majitelem SKI Areálu Kamenec v údržbě a obsluze lyžařských zařízení .
Pan Myška předložil úkoly při údržbě zařízení a zkvalitnění podmínek pro lyžování v zimě 2006/07 ve SKI Areálu Kamenec.
Byl připravený termínový kalendář pro obsluhu vleku o víkendech a večerním lyžování.

I s pomocí členů LO byly provedeny tyto práce ve SKI areálu Kamenec:

* Dokončení montáže odvzdušňovacího ventilu u posledního hydrantu,zásyp a usazení šachty a rozvodné skříně.
* Sběr kamenů a odstranění náletů na padáku.
* Odstranění rzi na sloupech a nátěr sloupů
* Odstranění rzi na portálu a nátěr výstupní stanice
* Instalace kovové konstrukce a pletiva na výstupní stanici
* Doprava agregátu a práce se sbíječkou při odstranění kamenů nahoře na sjezdovce a na slalomáku.
* Odstranění malinčí a keřů pod vlekem – křovinořezem
* Výměny gum u kladek a přemontování na vleku
* Oprava a nátěr 4 kladky na nástupní stanici.
* Výstavba 2 buněk u obslužného objektu
* Přivézt nejméně 2-3 V3S hlíny na výstupní stanici a urovnání.
* Zhotovení kladky na sloupy
* Rozřezání a rozštípání zbytku dřeva a úklid dřeva zajistíl  Martin Moravec

Zájemci se mohli hlásit u p.Myšky 
Sledování brigádnických hodin ve SKI Areálu prováděl p.Myška a částečně St.Moravec. 
Výsledkem je 529 odpracovaných hodin.Je pravdou,že polovinu dospělých hodin odpracovali důchodci-členové LO.
V sobotu nebyly brigády moc navštěvovány. 
Několik rodičů např. D.Kalaš,J.Stiller,M.Tomanica,R.Šošovička pracovali při obsluze lyžařského vleku a byli připravení pracovat i v letošní zimě.
 

Sportovní činnost

Sportovní činnost v roce 2006 byla velmi bohatá a také se dostavila i dobrá umístění. Tréninky probíhaly pod vedením Magdy Kalašové a Jaroslavy Moravcové pro přípravku a pro předáky a žáky pod vedením trenérů Stanislava Moravce a Václava Slezáka a od září 2006 převzal trenérskou funkci u žáků Tomáš Thér.V zimním období 2-3x týdně a o jarních prázdninách jsme připravili pro předžáky a žáky 2 tréninky denně.

Byly vytvořeny dobré podmínky pro účast na závodech,jak v Krkonošské oblasti,tak i v Orlických horách.Vždyť např.Gabriela Myšková se zúčastnila 18ti závodů,Filip Červený 11ti a David Stiller, Martin Moravec,Ondra Tomanica a Jáchym Valeš 8mi závodů,Matyáš Brandejs a Denisa Vavřenová 7mi. 

Znovu se potvrdilo,že výsledky jsou přímo úměrné účasti a aktivitě při trénincích.

Vyzvedl bych některé výborné výsledky např. 1.místo G.Myškové v závodě o Cenu Metuje v Deštném a v závodě o Cenu Teplických skal,1.místo Martina Moravce v Čenkovicích v Orlických horách a jeho celkové 5.místo v Orlickém poháru.Musím zdůraznit i 3.místa Filipa Červeného a Martina Moravce v závodě memoriál Dr.Valacha v Deštném v O.horách,atd.

Ještě bych chtěl zdůraznit jednu důležitou věc a to jsou podmínky pro lyžování.Příznivá zima a zvláště přebudovaný SKI Areál Kamenec vytvořily dobré předpoklady možnosti trénovat. 

Dalšími významnými činnostmi bylo pořádání závodů v Teplicích nad Metují.

Zkušební veřejný závod 4.2.2006 byl určitým testem našich schopnosti pořádat závody.A to se povedlo,v testu jsme uspěli – 68 spokojených startujících toho bylo důkazem.

9.ročník závodu v obřím slalomu o Cenu Teplických skal 19.2.2006 již přilákal dalších 80 přihlášených závodníků a poslední závod při večerním osvětlení v obřím slalomu Teplický ProPADÁK 3.3.2006 přilákal 22 mužů a 9 žen.Aby toho nebylo málo tak jsme 9.3.2006 pořádali ještě přebory LO s účastí všech členů LO přípravky,předžáků a žáků a zvláště 19.3. na Josefa za krásného slunečného počasí Karneval na lyžích pro 45 rozjásaných dětí a dospělých v maskách.

U těchto závodů bych chtěl zdůraznit pomoc rodičů a dospělých členů LO.Vždyť např.při veřejném závodě bylo do pořadatelské činnosti zapojeno 25 lidí.

Na konferenci TJ byli pozváni 4 členové našeho oddílu Martin a Michael Moravcovi,Alenka Ulrichová a Matyáš Brandejs,kde jim předsedkyně TJ p.Valkyová poděkovali za vzornou reprezentaci TJ v atletických soutěžích.Takový byl tedy rok 2006 vlastně zima 2006.Ale protože je zvykem  a termín dnešní VČS to dovolí můžeme již hodnotit i zimu 2006/2007. 

Stav 2007

Jak již bylo řečeno od září 2006 začal působit u žáků trenér Tomáš Thér a předžáky a přípravku trénují Magda Kalašová a Jarka Moravcová.Z našeho lyžařského oddílu přestoupila do LO Lokomotiva Trutnov Gabina Myšková a vzhledem k obrovskému vytížení ve fotbale v Náchodě,přestali trénovat Michael a Martin Moravcovi.

Celkem bylo za toto období připraveno 25 tréninků.Za dobrou docházku budou dnes vyhodnoceni nejlepší členové LO.Letošní zima nám připravila nemalé zklamání,zvláště proto,že jsme získali do oddílu další zájemce,ale sněhové podmínky dovolily připravit jenom asi 15 tréninků a možnost zúčastnit se jenom 3 závodů (Ondřej Tomanica) a zatím 2 závodů mužů PST 07 (Tomáš Thér a Petr Neuvirt) další je ještě čekají. 

Zajímavá je organizace celého tohoto,,světového poháru,, pro muže ve zralém věku.

8.12.2006 Zahájení Praha - Ořechovka – prezentace,losování
6.1.2007
Sjezd - Špindl  přeloženo na 24.3. 2007
6.1.2007
Slalom - Stoh  přeloženo na 24.3. 2007
10.2.2007
Slalom 3 kola - Horní Mísečky - odjeto
17.3 2007 2x Obří slalom - Pec pod Sněžkou

20.4.2007
Praha - vyhlášení celkových výsledků 

Ostatní závody se masově odvolávaly. 

Takovou špatnou zimu ještě nepamatuji,když nebyl sníh v Teplicích,tak se dalo jezdit alespoň na hory,ale ani to moc nešlo. 

Přesto bych si přál,aby nás tato zklamání se zimou neodradila a připravili jsme se na další zimu.Vždyť i přesto se dalo v Teplicích téměř 1 měsíc lyžovat díky umělému zasněžování. 

Na závěr mi dovolte poděkovat zvláště trenérům Tomáši Therovi,Magdě Kalašové a Jarce Moravcové,bez jejich práce si činnost LO nedovedu představit. 

Chci poděkovat i panu Radku Myškovi za vytváření dobrých podmínek pro trénink a pořádání závodů. 

Chtěl bych ještě jednou poděkovat našim sponzorům - za dar od pana Neuvirta

finanční dary od firmy GDPP- od firmy Interexpert Praha (p.Neuvirtová) - od Nievelt Labor Praha (p.Neuvirt),ale i Městu Teplice nad Metují za přispění na terče pro OSa start.čísla,a také výboru TJ Slavoj Teplice nad Metují. 

Vám členům lyžařského oddílů bych chtěl říci,abyste vydrželi a pilně trénovali snad příští zima bude lepší.    

Stanislav Moravec   Portály, vyhledávače
Seznam
Centrum
Atlas
Tiscali
iDNES
Google
Morfeo
Sportovní zpravodajství
Fotbal
Volejbal
Hokej
Sport.net
Sportovní výsledky
Livescore
Futbol24
Livesport
Teletext

Používané odkazy
Jízdní řád
Počasí
TV program
Mapy
Telefonní seznam
Sms zdarma
Rádia on-line
 Jazz
 Beat
 Dance
Zpravodajství ČT24
E-shop  - sport
Fotbalový-obchod
Hokejsport
Volejbal - Bucla
Můjsport
Nasport
Fit výživa
České lyže
E-tenis
Iceshop
JM Sport
Merco
2007 Design