Tělovýchovná jednota Slavoj Teplice nad Metují  Volejbalový oddíl
Aktuality
Diskuze
Muži A
Muži B
Ženy A
Ženy B
Žákyně
Fotogalerie
Akce
Články, příspěvky

   Město Teplice nad Metují

96

     Infocentrum

     Ski areál

   Svaz

     ČSTV

     ČSTV kraj

     ČSTV okres

81

   Top 

     MHFF

     Redpoint

     BikeChallenge

     Rocková noc


       Návštěvnost

TOPlist

       Napište nám


E-mail:
volejbalek1@seznam.cz

ICQ: 459-071-878  
Skype: volejbalek1    

       


KALENDÁŘ AKCÍ  VOLEJBALOVÉHO ODDÍLU
NA ROK 2008

 
3.května První podání
21.června Turnaj žen
28.června
Turnaj o pohár starosty
Memoriál Roberta Rzehaka
12.července Turnaj v líném tenise - I
19.července Turnaj v nohejbalu trojic
2.srpna Utkání: Staří vs. Mladí
16.srpna Turnaj v líném tenise - II
6.září Turnaj O Štít Teplických skal
13.září Turnaj mládeže v líném tenise
26.prosince Štěpánský turnaj

Volejbalový turnaj O pohár starosty města

 

V sobotu 30.6.2007 krátce po 9 hodině zahájil starosta města p. Milan Brandejs tradiční turnaj smíšených volejbalových družstev. Vítězem se již po několikáté v řadě za sebou stalo družstvo Teplice střed, tentokrát sice těsně lepším poměrem setů, ale naprosto zaslouženě. Mělo totiž nejvyrovnanější ženskou část družstva, kde se na třech postech střídaly Válkyová A., Válkyová M., Štěpánková a Hemská. Velmi sympaticky zapůsobilo družstvo Dolních Teplic, které dokázalo postavit 2 týmy i s náhradníkem. Přesto vznikl problém, který navrhuji řešit formou veřejné diskuse na volejbalových stránkách.
Milan Ulrich
předseda VO
......................................................................................................

Brigádnická činnost a výhody z ní plynoucí?

Chtěl bych se tu trochu zamyslet nad nastavením některých pravidel v našem oddíle.
Jednou z věcí jsou motivační páky pro členy co do brigádnické činnosti a celkové aktivity pro zvýšení úrovně v jeho činnosti.
Jaké výhody plynou pro členy, kteří odpracují 20násobek předepsaných brigádnických hodin? Jaké výhody má trenér a to především ten, který se věnuje mládeži? Odpověď je samozřejmě jednoduchá - dobrý pocit z vykonané práce a pochvala od většiny ostatních členů.
Tato pravidla jsou daná již dlouhou dobu a mým cílem v této úvaze není je přenastavit, či napadat. Ovšem stále častěji se nad nimi musím zastavit a to z důvodu postoje některých členů. Padají stále častěji kritická slova co do snahy právě těch aktivních. Neustále se polemizuje nad částkou příspěvků. Diskutuje se o možnostech práce s mládeží. K tomu stále častěji přicházejí ne zrovna opodstatněné otázky ohledně čerpání finančních prostředků a jejich využití. A zde si nemohu nevšimnout, že převážná část kritiků je právě ze skupiny těch méně aktivních. Nechci tu opomíjet jejich zásluhy v minulosti a ani je znevažovat. Naopak si vážím toho co zde naši předchůdci a nynější starší členové vybudovali. Bez jejich aktivit bychom dnes třeba neměli kde sportovat a ani bychom nemuseli jako oddíl existovat. Z tohoto důvodu jsem ochoten respektovat, že to větší břemeno úsilí o zlepšování a udržování areálu a běh oddílu ponese na svých bedrech převážně mladší generace. Ale i přes všechny tyto argumenty se nemohu vyhnout názoru, že nastavený systém přispívá právě těmto kritikům a sráží práci těch aktivnějších. Máme odsouhlaseno 5 brigádnických hodin na člena, což je možná nejméně za všech oddílů. Na druhé straně se podívejme jaký je celkový počet skutečně odpracovaných hodin v oddíle a k tomu si přičtěme odpracované hodiny za náš oddíl při akcích Slavoje. Myslím, že se jedná o slušný počet za který se není třeba stydět. A to zde nemluvím o práci členů mimo brigád, kdy se starají o využití našeho areálu, hledají a zajišťují prostředky na opravy a výstavbu atd. Tady musím předložit například zajištění prostředků na obnovu areálu po povodni. Někomu to přijde jako samozřejmost, ale bez spousty hodin práce bychom takovéto částky nikdy nezískali! Shrnuto a podtrženo jsou to všechno odpracované hodiny a hodiny práce pro zajištění finanční vyrovnanosti oddílu. A nyní když vezmu v potas počet členů, kteří se o tento stav především zasloužily a nezastavily se na oněch pěti hodinách, tak bych došel k výsledku, který je asi většině zcela jasný. Ale.... jsou i tací, kteří si to zřejmě stále neuvědomují a pouze a právě v těchto lidech hledají chyby a potažmo i jejich vlastní prosperitu. Nechci tu kalkulovat s konkrétnímy čísly, ale zajímalo by mě jaký je rozdíl mezi členskými příspěvky a penězi získanými z brigádnické činnosti? Jaký je rozdíl v tom, že někdo přispěje 600,- Kč formou členského příspěvku a druhý přispěje například 600,- + 2.000,- z brigádnické činnosti?
Žádný! Oba mají stejné výhody i povinnosti. Je opravdu takovýto systém správný a motivační? Není. Všichni ti aktivní pracují s pocitem, že je to ku prospěchu i jejich a s vědomím, že pokud se k tomu tak nepostaví nebude se zde nic nového budovat a úroveň areálu a kvalita oddílu zůstane na bodu mrazu.
Nechci zde již více rozepisovat toto téma i když bych našel ještě hodně důvodů a konkrétních příkladů. Pouze chci ještě jednou připomenout, že jsem se rozhodl napsat tuto úvahu jen díky oponentům, aby si uvědomily, že  nevhodnou kritikou docílí maximálně toho, že odradí právě ty, kteří pracují. A vzhledem k tomu, že jich moc není, by to byla opravdu škoda.

admin
.........................................................................................................
Výroční členská schůze

3.března proběhla výroční členská schůze volejbalového oddílu.
Účast byla co do počtu členů průměrná. Žádné zásadní změny se neřešily a atmosféra celé schůze byla bez větších emocí a pod plynulým vedením Zdeňka Pouznara ml.  ukončena volnou zábavou.
Nejhezčím momentem schůze bylo každoroční předávání ceny za celoživotní činnost v oddíle. Letos byla tato cena předána našemu kamarádovi, spoluhráči a nejstaršímu aktivnímu sportovci celé TJ - Robertovi Rzehakovi (za dlouhého potlesku). Takže připojuji ještě jedno blahopřání a ať s námi ještě dlouho válčí nejen na poli herním. Dalším takovým momentem bylo oznámení Míchala Kaplana, že touto sezónou končí aktivní činnost v našem oddíle a to z důvodů stěhování do Trutnova. Pozval nás tímto na setkání mládí - stará garda, kde se tak chce oficiálně se všemi rozloučit. Přesto přislíbil, že se i nadále bude snažit v rámci svých možností účastnit akcí a popř. i pomoci v soutěži. I jemu patří velký dík za to, co pro oddíl odpracoval a to nejen jako jeho předseda.
V oficiální části programu přednesl předseda oddílu ing. Milan Ulrich hlavní zprávu, v které zhodnotil minulý rok a předložil návrh činnosti na další rok. Byli pochváleni členové, kteří přispěli větším množstvím brigádnických hodin a svoji snahou o údržbu našeho sportoviště.
Jmenovitě byl vyzdvihnut Petr Lulek, který jakožto nejmladší člen mužské části jde ostatním příkladem jak v tréninkové činnosti, tak v brigádách a celkově svým aktivním přístupem.
Pro dobrou náladu pak bylo hřebem večera vystoupení zástupců jednotlivých družstev. A to především za ženy A telegram Michaly Válkyové a za muži A recitace Petra Lulka. Vzhledem k tomu, že obě tyto zprávy byli připravovány cca ve 3h v noci na 24h turnaji a to pod mírným vlivem, tak se setkali s velkým ohlasem.
Závěrem tedy mohu konstatovat, že výroční schůze byla povedená a přispěla tak k dalšímu ucelení našeho oddílu. Samozřejmě se našli i choulostivější otázky, které je dle mě na řešení spíše daných jednotlivců a družstev, nežli předkládání veřejnosti.
Děkujeme tedy všem, kteří se zúčastnily a také restauraci na hřišti za hezkou přípravu tabule.
admin
....................................................................................................................


....................................................................................................................
" TOP volejbal znamená nevzdat se možnosti hrát rychle ani po horším přijmu".
......................................................................................................................
..................................
Členské příspěvky

Členské příspěvky na rok 2007 vybírají vedoucí družstev a do 31.5.2007 je odevzdají pokladníkovi ( Marián Horák ).
Výše členských příspěvků je 600,-Kč za člena, 150,-Kč studenti a členové na mateřské dovolené, 50,-Kč žákyně a udržovací poplatek.
Ostatní členové VO hrající pouze líný tenis a nohejbal - 200,-Kč.
Nečlenové VO, příspěvek na činnost (líný tenis,nohejbal) na rok - 300,-Kč.
Nečlenové VO, jednorázový příspěvek na činnost (líný tenis,nohejbal) - 30,-Kč.
..............................................................................................................

Portály, vyhledávače
Seznam
Centrum
Atlas
Tiscali
iDNES
Google
Morfeo
Sportovní zpravodajství
Fotbal
Volejbal
Hokej
Sport.net
Sportovní výsledky
Livescore
Futbol24
Livesport
Teletext

Používané odkazy
Jízdní řád
Počasí
TV program
Mapy
Telefonní seznam
Sms zdarma
Rádia on-line
 Jazz
 Beat
 Dance
Zpravodajství ČT24
E-shop  - sport
Fotbalový-obchod
Hokejsport
Volejbal - Bucla
Můjsport
Nasport
Fit výživa
České lyže
E-tenis
Iceshop
JM Sport
Merco
2007 Design